ლიტერატურულ-შემეცნებითი; ინფორმაცია... ესსე... პუბლიცისტიკა... რომანები... მოთხრობები... ზღაპრები... პიესები... იუმორი... სატირა... პოეზია... თარგმანი... გამოცემული წიგნები და ჟურნალები... დეკლამაციური ინტერპრეტაციები… მხატვრობა... ფოტოქრონიკა... /\ Literary-cognitive; Information… Essay… Publicism… Novels… Stories… fairy tales… Plays… Humour... Satire… Poetry… Translation… The published books and magazines... Declamatory interpretations… Painting… Photography Chronicle...

вторник, 10 марта 2009 г.

შენ ძალგიძს… (აზრები) _ You are able.... (opinions)

შენ ძალგიძს… (აზრები)

You are able.... (opinions)


სიცოცხლე ხანმოკლეა, ხელოვნება ხანგრძლივია, მოხერხებული შემთხვევა წამიერია, ცდა მაცდუნებელია, განსჯა ძნელია.
ჰიპოკრატე.

იმედი გამოჯანმრთელებისა სანახევროდ გამოჯანმრთელებას ნიშნავს.
ვოლტერი

ყოველი ავადმყოფი დაავადებულია სენით და პლუს შიშით.
ინგლისელი ექიმი კრაიტონ-მილერი

წამალზე მეტად, ხშირად მნიშვნელოვანია მისი მიწოდების ფორმა.
ბოტკინი

ავადმყოფს კარგი ჯანმრთელობა უნდა ჰქონდეს, რომ გაუძლოს ავადმყოფობასა და მკურნალობას.
მოლიერი

სჯობს სულ არაფერი იცოდე, ვიდრე იცოდე ცუდად.
პუბლილიუს სირიუსი

ზომაზე მეტმა სიმაძღრემ უფრო დაღუპა ადამიანები, ვიდრე შიმშილმა.
ძველი ბერძენი პოეტი თეოგინდე

საქმე სიკვდილი როდია, მშვიდად განუტევო სული _ ესეც ხელოვნებაა.
ბარბარა კოლემანი

ყოველნაირი პროგრესი რეაქციულია, თუკი იმსხვრევა ადამიანი.
ანდრეი ვოზნესენსკი

ვისაც ავადმყოფობის შიში შეპარვია, ის უკვე დაავადებულია შიშის ავადმყოფობით.
მონტენი

კარგი ჯამბაზის გამოსვლა გაცილებით უფრო სასარგებლოა მთელი ქალაქისთვის, ვიდრე წამლებით დასაპალნებული ოცი ვირი.
სიდენჰემი

ავადმყოფობა ეს არის ”გენიალური” გზა შემეცნებისკენ, ადამიანის სულისა და სიყვარულისკენ.
თომას მანი

ფილოსოფია _ ეს არის მომზადება გარდაცვალებისათვის.
პლატონი

პატივი მიაგე ნაბოძებ სიქველეს _
შინაგან წესრიგს…
ჯანრი გოგეშვილი
=======

გაეცანით:
/

მაკურნებელი სიტყვა... Physician word…


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Постоянные читатели

Обо мне

Моя фотография
TBILISI, Georgia
ჯანრი გოგეშვილი,_პროზაიკოსი, პოეტი, დრამატურგი, იუმორისტი, მეზღაპრე, ესეისტი, პუბლიცისტი… /Джанри Гогешвили, _ прозаик, поэт, драматург, юморист, сказочник, эссеист, публицист.../ Janri Gogeshvili,_ prosaist, poet, playwright, humorist, storyteller, essayist, publicist…/Tbilisi,Georgia.