ლიტერატურულ-შემეცნებითი; ინფორმაცია... ესსე... პუბლიცისტიკა... რომანები... მოთხრობები... ზღაპრები... პიესები... იუმორი... სატირა... პოეზია... თარგმანი... გამოცემული წიგნები და ჟურნალები... დეკლამაციური ინტერპრეტაციები… მხატვრობა... ფოტოქრონიკა... /\ Literary-cognitive; Information… Essay… Publicism… Novels… Stories… fairy tales… Plays… Humour... Satire… Poetry… Translation… The published books and magazines... Declamatory interpretations… Painting… Photography Chronicle...

воскресенье, 25 января 2009 г.

იდუმალი მშვენებით… ვუძღვნი ვაჟიშვილს… - Mysterious charms ... I devote to the son...ფოტო 2011წ.


იდუმალი მშვენებით
ვუძღვნი ვაჟიშვილს

დროშები და შტანდარტები,
გერბნი ნაირფერადნი,
ჩვენ არ გვერგო შესამოსად
ტიტულები ჟღერადი,
არც დიდება რჩეულ მისხთა და
არც განძი ფრიადი
გენში შეგვრჩა წრფელი ხსოვნა,
ღირსეული, დიადი

მახსოვს ხმალი პაპაჩემის,
ჯვრებდასმული მახვილი,
წიგნივეფხვისტყაოსნისა”,
ქართველობის დასტური,
მთაგრეხილთან,
სავარდიადწოდებული ადგილი,
შემორჩენილ ნასახლარზე,
ნაშთი ქვითკირ-ფიცრულის

მწდე, ჩუქურთმა ვაზის ხეთა,
და ვეება ქვევრები
წინაპართა ალღოს ვუხმობ
მისტიკურიშეგნებით”;
ერთხელ მამამ პაწია ბიჭს
გამიმხილა ფერებით:
აქ სახლობდა ჩემი ბაბუ,
იდუმალი მშვენებით

სანადიროდ ტყე და ხევი,
სამკლად გორაკ-ტაფობი,
ედგა წმინდა სალოცავი,
ჰგვანდა რჩეულ განდობილს
ხეთ მოსავდა ჩხავერი და
წყაროს ეკრა ვარდნარი,
თუ,
ცხოვრება ჰქონდა მკაცრი,
გულში ედგა ბადაგი

მოჯირითე და მებრძოლი,
სიყვარულით ვნებული,
თუმცა ვნებააღკვეცილიც,
მამულისთვის ერთგული,
წრფელად მაჯის შემტყობარი,
ქომაგობით ქებული,
არ შემიდრკე! კაცი ღვთისგან,
არ დარჩება ეული...
***
25 იანვარი 2009 .
იხილეთ:
შემოქმედება, _ ავთანდილ გოგეშვილი… Creation, _ Av...
========

========
საძიებელი
The index
/
/\
/\

*
=======

\/
ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე / Literary-cognitive space...
Комментариев нет:

Отправить комментарий

Постоянные читатели

Обо мне

Моя фотография
TBILISI, Georgia
ჯანრი გოგეშვილი,_პროზაიკოსი, პოეტი, დრამატურგი, იუმორისტი, მეზღაპრე, ესეისტი, პუბლიცისტი… /Джанри Гогешвили, _ прозаик, поэт, драматург, юморист, сказочник, эссеист, публицист.../ Janri Gogeshvili,_ prosaist, poet, playwright, humorist, storyteller, essayist, publicist…/Tbilisi,Georgia.