ლიტერატურულ-შემეცნებითი; ინფორმაცია... ესსე... პუბლიცისტიკა... რომანები... მოთხრობები... ზღაპრები... პიესები... იუმორი... სატირა... პოეზია... თარგმანი... გამოცემული წიგნები და ჟურნალები... დეკლამაციური ინტერპრეტაციები… მხატვრობა... ფოტოქრონიკა... /\ Literary-cognitive; Information… Essay… Publicism… Novels… Stories… fairy tales… Plays… Humour... Satire… Poetry… Translation… The published books and magazines... Declamatory interpretations… Painting… Photography Chronicle...

среда, 14 января 2009 г.

თუ გასხვისდა «ქართული ცა»… If the "Georgian sky" will be alienation...თუ გასხვისდა «ქართული ცა»…
If the "Georgian sky" will be alienation...
თუ გასხვისდა «ქართული ცა»…
If the "Georgian sky" will be alienation...
აუქციონი;
ნაღდ ანგარიშზე გაყიდვა...


====
Auction;
Sellfor cash...
თუ გასხვისდა «ქართული ცა»…


0 000 000 000$
***

თუ გასხვისდა «ქართული ცა»…
მოიხიბლნენ ქართული ცის

ლაჟვარდოვან მშვენებით,

ცის სარკმელით, სამშვენისით,

ცისარტყელას ფერებით

ფთილა ღრუბლით,

ფანტელებში მოციაგე სხივებით,

მწვერვალებთან,

ნისლ-ბურუსში შემალული ხედებით

თუ გასხვისდა ქართული ცა, _

საარაკო ფერწერის,

ტალღებიდან არეკლილი

მოლივლივე წინწკლებით,

მთვარის ხიბლით,

ზოდიაქოს ორნამეტულ იერით...

მერე სადღა აიხედავ
ლოცვითა და ვედრებით...***
-->
14.01.09
ჯანრი გოგეშვილი
/\

გადაფურცლეთ წიგნები და ჟურნალები... ჯანრი გოგეშვილი, _ Look through books and magazines... Janri gogeshvili

/\
====
/\

ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე... / Literary-cognitive space...
.\

შინაარსი -Content:

***
***
”იჩქარე ნელა” დასავლეთისკენ
აღმოსავლური გზების შემოვლით...
/\

ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე… / Literary-cognitive space… (WordPress.com)


=======

ჯანრი გოგეშვილი პროზა, პოეზია, ესსე (პუბლიცისტიკა), დრამატურგია, აუდიო-ვიდეო ... / Janri Gogeshvili Prose, Poetry, Essays, Articles, The drama, A-V


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Постоянные читатели

Обо мне

Моя фотография
TBILISI, Georgia
ჯანრი გოგეშვილი,_პროზაიკოსი, პოეტი, დრამატურგი, იუმორისტი, მეზღაპრე, ესეისტი, პუბლიცისტი… /Джанри Гогешвили, _ прозаик, поэт, драматург, юморист, сказочник, эссеист, публицист.../ Janri Gogeshvili,_ prosaist, poet, playwright, humorist, storyteller, essayist, publicist…/Tbilisi,Georgia.