ლიტერატურულ-შემეცნებითი; ინფორმაცია... ესსე... პუბლიცისტიკა... რომანები... მოთხრობები... ზღაპრები... პიესები... იუმორი... სატირა... პოეზია... თარგმანი... გამოცემული წიგნები და ჟურნალები... დეკლამაციური ინტერპრეტაციები… მხატვრობა... ფოტოქრონიკა... /\ Literary-cognitive; Information… Essay… Publicism… Novels… Stories… fairy tales… Plays… Humour... Satire… Poetry… Translation… The published books and magazines... Declamatory interpretations… Painting… Photography Chronicle...

понедельник, 2 февраля 2009 г.

"სარეზერვო ფონდი ”გოგე” _ სახალისო მოკვლევა... "Reserve fund “GOGE” _ Entertaining researches...

სარეზერვო ფონდი ”გოგე”

"Reserve fund “GOGE”

სახალისო მოკვლევა...
Entertaining researches...
ბარაქალა, ძირთაძირო!

ნახეთ: ”გოგე” _ ძირი გვარისა… ”Goge" _ Surname root...

გაიგე რამდენი შენი სახელის და გვარის ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში
http://mashasada.me/ka


გვარი

გვარიხალხის რაოდენობაგვარის რეიტინგი
გოგეშვილი3872,077
გოგეშვილი-გელაშვილი137,620
გოგეშვილი-გოგუაძე137,620
კეჭახმაძე-გოგეშვილი137,620
ნაჩვენებია ჩანაწერები 1–დან 4–მდე, სულ 4 ჩანაწერი (გაფილტრული შედეგი 74,480 ჩანაწერიდან)
, კიდო _
Goge Africa
Updated 3 years ago / 0 Comments
A cultural magazine programme that captures highlights of traditional festivals, culture and events of various parts of Africa
Goge Africa is a well-respected publicist of African traditions and cultures. The very many tribes and communities of the African continent are celebrated with due attention given to their cultural heritage. In Goge Africa, every tribe, every African culture and tradition is brought to light in a celebratory and joyous manner. Africa has never looked more beautiful than it does on this wonderful show.
====
/\

ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე... / Literary-cognitive space...
.\

შინაარსი -Content:

”იჩქარე ნელა” დასავლეთისკენ
აღმოსავლური გზების შემოვლით...
/\

ლიტერატურულ-შემეცნებითი სივრცე… / Literary-cognitive space… (WordPress.com)
\\\\\\\\


/საძიებელი ”დატყვევებულ” ვებ-გვერდებისა; (gogejanr.blogspot.com), რომლთა ”აკაუნტიც” ჩემთვის გაურკვეველ ვითარებათა გამო ”ბლოკირებულია”...


/-

========

/\
სხვადასხა:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Постоянные читатели

Обо мне

Моя фотография
TBILISI, Georgia
ჯანრი გოგეშვილი,_პროზაიკოსი, პოეტი, დრამატურგი, იუმორისტი, მეზღაპრე, ესეისტი, პუბლიცისტი… /Джанри Гогешвили, _ прозаик, поэт, драматург, юморист, сказочник, эссеист, публицист.../ Janri Gogeshvili,_ prosaist, poet, playwright, humorist, storyteller, essayist, publicist…/Tbilisi,Georgia.